Zapraszamy na Gminne Spotkanie Opłatkowe

Wójt Gminy Turośń Kościelna i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy i Gości na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 18.12.2022 r. o g. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej.

Wydarzenie uświetni koncert świąteczny Śpiewającej Rodziny Kaczmarków.

Spotkanie opłatkowe i Koncert Świąteczny.png

Kultura

Powrót na początek strony