Upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w lesie w Borowskich Gzikach, odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni z 24 czerwca 1941 r.

Przedstawiciele samorządu, oświaty i kultury, ochotniczej straży pożarnej oraz mieszkańcy gminy Turośń Kościelna i goście spotkali się, aby wspólnie oddać cześć kilkunastu osobom zamordowanym strzałem w potylicę.

- Spotykamy się, aby uczcić pamięć mieszkańców naszej gminy, którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców. Czasy powojenne nie pozwalały na uhonorowanie ofiar w należyty sposób. Aby pamięć była żywa, zrzeszeni w „Solidarności” mieszkańcy przybili wysoko na drzewie tabliczkę z napisem „Mały Katyń”, która do dziś na nim widnieje. W późniejszych latach w miejscu pamięci stanął nowy krzyż – mówił Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, przybliżając zebranym historię „Małego Katynia” w Borowskich Gzikach.

W 2009 r. staraniem ówczesnych władz, w miejscu pamięci stanął obelisk, którego dopełnieniem jest nowa tablica informacyjna. Noty biograficzne poległych zgromadził Henryk Zdanowicz – historyk, który podkreślał, jak ważne jest dociekliwe badanie lokalnej historii i wzbogacenie pomników szczegółowymi informacjami o wydarzeniach, które upamiętniają.

O tym, jak ważne jest kultywowania pamięci mówił Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy za wysiłek, który włożyli w budowę pomnika, a teraz tablicy, by pamięć o sowieckich zbrodniach nie zginęła. Trudno nam bez znajomości naszej historii dobrze oceniać teraźniejszość - podkreślił Bohdan Paszkowski.

Jak wraz z dojrzewaniem człowieka, zmienia się znajomość historii i postrzeganie udziału w uroczystościach patriotycznych, mówił dr Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zwracając się głównie do młodzieży szkolnej.

- Postawa patriotyczna kształtuje się z wiekiem. Być może przemoknięci, zadajecie sobie pytanie, jaki sens ma dzisiejsza uroczystość. Otóż, tu ginęli niewinni ludzie, za naszą wolność. Dziś, wasi koledzy za wschodnią granicą najlepiej wiedzą, czym jest patriotyzm. Obyśmy nigdy nie znaleźli się w ich sytuacji.

Część oficjalną wydarzenia dopełniła wspólna modlitwa, której przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Powichrowski i złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.

Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej, przy asyście pocztów sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej i publicznych placówek oświatowych z terenu gminy.

Po zakończeniu części oficjalnej na przybyłych czekał poczęstunek, przygotowany przez pracownice Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej oraz członków Klubu Seniora w Gminie Turośń Kościelna.

Dzięki skompletowanym informacjom, losy ofiar pozna szerokie grono odbiorców. Na tablicy znajduje się kod qr, który odsyła do filmu o tematyce katyńskiej, zrealizowanego w 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej przy współpracy z Henrykiem Zdanowiczem.

 

Kultura

Powrót na początek strony