Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wszystkim Samorządowcom, Radnym Gminy, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym satysfakcji z codziennej pracy na rzecz społeczności Gminy Turośń Kościelna...

Dzień Samorządu_życzenia www.png

Aktualności

Powrót na początek strony