Dotacja Województwa Podlaskiego dla OSP

Tak jak w latach ubiegłych, również w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspierał finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W 2021 r. cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały dofinasowanie na łączną kwotę 28 000 zł.
W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano następujące wydatki:

1) dofinansowano zakup kamery termowizyjnej w OSP Niewodnica Korycka,

2) dofinansowano zakup wentylatora oddymiającego w OSP Chodory,

3) dofinansowano zakup zestawu elektronarzędzi w OSP Borowskie Michały,

4) dofinansowano zakup 2 kpl. ubrań specjalnych w OSP Iwanówka.

Oprac. Paweł Kondracki

 

Aktualności

Powrót na początek strony