Uroczystość 150-lecia wyświęcenia cerkwi w Topilcu

4 czerwca br. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w cerkwii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu Boską Liturgię i Nabożeństwo Dziękczynne z okazji 150. rocznicy wyświęcenia świątyni.

W czasie uroczystości poświęcona została pamiątkowa tablica, upamiętniająca ten wyjątkowy jubileusz. Ponadto, podczas Liturgii wznoszone były modlitwy o spokój dusz zmarłych proboszczów topileckiej parafii. Nabożeństwa swym śpiewem upiększyły trzy chóry: chór Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku „Armonia”, parafialny i dziecięco-młodzieżowy.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność proboszczowi parafii w Topilcu ks. prot. Jarosławowi Jóźwikowi za pracę duszpasterską i opiekę nad zabytkową świątynią. Listami pochwalnymi odznaczeni zostali ponadto najbardziej zaangażowani w życie parafii. Szczególne odznaczenie otrzymał ks. Jarosław Jóźwik. Złotą odznakę za opiekę nad zabytkami w imieniu Piotra Glińskiego – wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczył mu Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna. Okolicznościowy list gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego odczytała Katarzyna Korycka – kierownik Biura Mniejszości Narodowych Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W uroczystości udział wzięli również Sławomir Nazaruk radny sejmiku Województwa Podlaskiego, Magdalena Żdanuk – prezes Fundacji Oikonomos, Paweł Kondracki – sekretarz gminy Turośń Kościelna i Magdalena Żukiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. 

źródło: cerkiew.pl/zdjęcia: Kamil Cywoniuk

Aktualności

Powrót na początek strony