Polski Ład – inwestycje z nowego rządowego programu

W poniedziałek 25 października br.Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.Z województwa podlaskiego na liście dofinansowanych zadań znalazło się ich ponad 180, na kwotę ponad 1,2 mld zł.Gmina Turośń Kościelna po dokonaniu analizy potrzeb złożyła wnioski na budowę infrastrukturywodno – kanalizacyjnej i otrzymała wsparcie w wysokości prawie 9 mln złotych na:

  1. Budowę oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej – 5.141.000 zł
  2. Budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej we wsi Barszczówka - 3.605.250 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej wynika z faktu zmiany koncepcji skanalizowania terenu obu Niewodnic. Pierwotne założenia budowy sieci kanalizacyjnej zakładały zrzut ścieków z całego terenu do Białegostoku przez Klepacze, jednakże na to rozwiązanie mino wielokrotnych prób nie uzyskano wsparcia zewnętrznego. Dlatego też budowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w etapach. Na ukończeniu jest już dokumentacja techniczna budowy sieci w rejonie ul. Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców.Rozpoczną się również prace nad dokumentacją sieci w rejonie ulic Topole i Dąbrowskiego i to właśnie z tego obszaru planuje się w pierwszej kolejności zrzucić ścieki do nowowybudowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków.

Natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Barszczówka przed wielu laty opracowano dokumentację projektową, jednakże straciła ona swoją ważność. Dlatego też na jej bazie zostanie opracowany program funkcjonalno – użytkowy na podstawie którego, zostanie wybrany wykonawca robót.

Kamil Tomasz Dobrzyński

źródło zdjęcia: strona www. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Aktualności

Powrót na początek strony