Wsparcie dla KGW - Fundusz Sprawiedliwości

7.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć – wójt Gminy uroczyście przekazał Przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich sprzęt elektroniczny zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

logo.jpg

Wsparciem zostało objętych sześć Stowarzyszeń, tj. KGW „Trzy Drogi” w Trypuciach, KGW „Zdolne Babki” w Turośni Dolnej, KGW „Cacanki” w Czaczkach Wielkich, KGW „Wesołe Sąsiadki” w Baciutach, KGW „Szlachcianki” w Borowskich Ciborach oraz KGW „Zalesianki”. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystane do organizacji warsztatów edukacyjnych i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, skierowanych do mieszkańców naszej gminy.

 

 

 Oprac. Ewa Walentynowicz

zdjęcia: Agnieszka Popławska

Aktualności

Powrót na początek strony