Zaproszenie na szkolenie w zakresie programu priorytetowego „Energia dla wsi”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w szkoleniu rolników i przedstawicieli spółdzielni energetycznych, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego na realizację przedsięwzięć dotyczących instalacji OZE.

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej on-line oraz w siedzibie NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, w godz. 9:00-15:00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/23-marca-2023-r-zapraszamy-na-szkolenie-w-zakresie-programu-priorytetowego-energia-dla-wsi

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania znajdują się w zakładce na stronie

https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

Aktualności

Powrót na początek strony