Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej

28 marca 2024 r. Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej” w ramach VII edycji Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś.

Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców gminy Turośń Kościelna. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem zakup i montaż, m.in. trampoliny, karuzeli, bujaków oraz innych atrakcyjnych urządzeń niezbędnych na placu zabaw.

Ogólna wartość projektu to prawie 60 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego do kwoty 29.800,00 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce służące do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych, odpoczynku i spotkań mieszkańców miejscowości Turośń Kościelna.

Zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Ewa Walentynowicz
zdjęcia: Kamil Timoszuk / UMWP

Aktualności

Powrót na początek strony