Witaj Maj, Trzeci Maj!

- Współcześnie wartości, które niosła za sobą Konstytucja 3 Maja są dla nas wzorem do naśladowania. Do praktykowania przede wszystkim w społeczności lokalnej - mówił Grzegorz Jakuć podczas obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gminne Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Andrzej Rogoziński – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej i ks. misjonarz Sławomir Kondzior.

Po nabożeństwie, poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i publicznych placówek oświatowych z terenu gminy, pod kierunkiem dh Pawła Kondrackiego – komendanta gminnego OSP, przemaszerowały pod Obelisk św. Jana Pawła II, gdzie odbyła się część oficjalna wydarzenia. Trzeciomajowe święto zgromadziło licznie mieszkańców gminy i przedstawicieli samorządu. W uroczystości udział wzięli Jarosław Czech – przewodniczący rady wraz z radnymi gminy, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i druhowie z gminnych jednostek OSP.

Podtrzymując wieloletnią lokalną tradycję, dziś nie tylko skupiamy uwagę na ważnych w dziejach naszego narodu wydarzeniach, ale także oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski i szczególnie pamiętamy o świętym Florianie, który patronuje członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

mówiła Magdalena Żukiewicz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć.

Wolność wyznania, tolerancja, równość wobec prawa, podział władzy, rządy oparte na woli narodu – to te wartości dawały nadzieję na budowę silnego wolnego państwa. To one budziły w sercach Polaków marzenia o niezależności i suwerenności. Pokój, tolerancja, wolność wyznania powinny iść w parze z naszą codziennością. Postawa patriotyczna, kultywowanie tradycji, przekazywanie wartości z pokolenia na pokolenie pozwoli zbudować silne, demokratyczne, niezależne państwo

– podkreślił wójt gminy.

Tradycją lat ubiegłych, przybyłe delegacje złożyły pod Obeliskiem biało-czerwone wiązanki kwiatów. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej „Feniks”. Na zakończenie wydarzenia, w związku z przypadającym na 4 maja, wspomnieniem św. Floriana, nastąpiło poświęcenie wozów strażackich.

Aktualności

Powrót na początek strony