III Fiesta Balonowa

9 i 10 lipca br., na stadionie sportowym w Turośni Kościelnej, odbyły się wydarzenia związane ze sportem balonowym.

Białostocki Klub Balonowy w ramach współpracy z Gminą Turośń Kościelna i Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował zawody modeli i pokazy startu balonów w ramach III Fiesty Balonowej w Białymstoku.

W piątek w godzinach przedwieczornych przy licznie zgromadzonych mieszkańcach gminy miało odbyć się rozegranie konkurencji balonowej. Niestety, silny wiatr uniemożliwił start balonów z boiska i rozegranie konkurencji. Jedynie dla zgromadzonej publiczności zaprezentowano postawienie jednego balonu.

Sobotni piknik rodzinny otworzył II Festiwal Modeli Balonów, zorganizowany przez BKB dla miejscowych dzieci. Modelarskie zawody bibułkowych modeli polegały na wykonaniu jak najdłuższych lotów modelami małych balonów wykonanymi z bibułki. W zawodach startowano w dwuosobowych zespołach, łącznie 29 chętnych zawodników. Po napełnieniu modeli ciepłym powietrzem puszczone modele wykonywały wolne loty, których czas mierzony był od startu do momentu lądowania.

Na zainteresowanych czekał nie tylko pokaz balonów, ale także: stoiska Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ognisko, dmuchańce, malowanie twarzy, pokaz sprzętu strzeleckiego KSS „Legion Wschodni” i wozu strażackiego OSP Turośń Kościelna. Ponadto piknik odwiedził Łoś Powiatowy, który chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć z dziećmi.

Długo oczekiwaną przez publiczność konkurencją były loty balonem na ogrzane powietrze. W pierwszej kolejności z murawy boiska wystartowały dwa balony. Drugi balon pełnił funkcję „lisa” dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych. Pierwsza konkurencja polegała na wystartowaniu balonem prze stadionem i rzuceniu markera jak najbliżej rozłożonego na murawie krzyża. Natomiast druga polegała na uzyskaniu jak najlepszego wyniku w locie za balonem – „lisem”. W przeprowadzeniu zawodów ogromne znaczenie miała pogoda, a ta sobotnia była na tyle dobra, by pozwolić na bezpieczne rozegranie startów i konkurencji.

Aktualności

Powrót na początek strony