Oddana do użytku

Biegnąca przez wieś Dołki, wcześniej brukowo-żwirowa, dziś z nawierzchnią bitumiczną. Mowa o nowej, wyremontowanej drodze powiatowej nr 1555B, której uroczyste otwarcie odbyło się 14 czerwca br.

Dobry stan techniczny półkilometrowego odcinka cieszy zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców. To krok milowy w poprawie standardu ich życia.

- Wsie położone najdalej od dużych aglomeracji napotykają najwięcej trudności. Gmina Turośń Kościelna stara się sukcesywnie wspierać mieszkańców mniejszych miejscowości. Przebudowy dróg zaczęliśmy od sąsiednich Chodór, później wyremontowaliśmy odcinek łączący obie wsie, a dziś możemy cieszyć się z nowej drogi w Dołkachmówił Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna.

Dzięki poszerzeniu drogi i nowej asfaltowej nawierzchni znaczenie poprawi się komfort jazdy. Bezpieczniej czują się także piesi. To właśnie z myślą o nich, wybudowano chodnik z kostki betonowej. Ponadto, w ramach przebudowy poszerzono jezdnię do 5,5 m, wykonano zjazdy na posesję i odwodnienie drogi.

- To wyraźna poprawa standardu życia. Mam nadzieję, że pozytywnie wpłynie także na waszą pracę i bezpieczeństwo. W ramach licznych programów rządowych staramy się, aby także mniejsze miejscowości, do których przez lata nie trafiały środki na takie inwestycje, mogły nadrobić zaniedbania podkreślił Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski.

Jak ważny jest rozwój wsi, podkreślił w swoim przemówieniu także Jan Perkowski – starosta białostocki:

- Zadbać musimy o wszystkie miejscowości – większe i mniejsze. Wsie także muszą się zmieniać, a my musimy zachęcać młodych ludzi, aby tu pozostawali. Niezbędne do tego jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, aby między innymi szybciej dojeżdżali do miast do swojej pracy – zaznaczył.

Inwestycja opiewała na blisko milion zł i została zrealizowana dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie z RFRD pokryło połowę kosztów, zaś pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego i Gminy Turośń Kościelna.

- Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wsparcie Powiatu Białostockiego, za które Panu Wojewodzie i Panu Staroście z tego miejsca dziękuję, ułatwi mieszkańcom wsi Dołki codzienne funkcjonowanie. Aby stworzyć społeczności jeszcze lepsze warunki życia, przy okazji tej inwestycji, przebudowaliśmy też dwie nicie drogi gminnej w tej miejscowości – dodał wójt.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. wicestarosta białostocki Roman Czepe, radni Powiatu Białostockiego, radni i sołtysi z Gminy Turośń Kościelna i mieszkańcy wsi.

Wykonawcą prac była firma STRABAG.

Powrót na początek strony