Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności

imię i nazwisko numer kontaktowy
Kierownik USC -Magdalena Rosińska +48 85 715 80 05
Zastępca Kierownika USC - Paweł Kondracki +48 85 715 80 05
Powrót na początek strony