Pracownicy obsługi

funkcja imię i nazwisko
kierowca autobusu Sebastian Bartoszewicz
kierowca autobusu Grzegorz Matysiuk
robotnik gospodarczy Elżbieta Jakim
robotnik gospodarczy Grzegorz Kołodko
robotnik gospodarczy Robert Więcław
robotnik gospodarczy Sławomir Harasimowicz
robotnik gospodarczy Radosław Muszyński
opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Agata Dryl
opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Agnieszka Kowalczuk
opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Małgorzata Kowalewska
Powrót na początek strony