Inwestycje

 • RFRD_logo.png

  Remont drogi gminnej w m. Dobrowoda

  Kolejna droga gminna zostanie wyremontowana dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Turośń Kościelna pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 r.

 • powwp_umowa.jpg

  Kolejna inwestycja w OZE - POWWP

  Gmina Turośń Kościelna otrzymała dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. 8 maja br. Grzegorz Jakuć – wójt gminy wraz z wicemarszałkami województwa podlaskiego: Markiem Olbrysiem, Sebastianem Łukaszewiczem i członkiem zarządu Marekiem Malinowskim podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji w OZE.

 • umowa_kanalizacja2.jpg

  Rozbudowa kanalizacji

  Dzięki dofinansowaniu w ramach naboru I i II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Turośń Kościelna realizuje inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 • czek.jpg

  Dotacja z Funduszu Wspracia Gmin i Powiatów

  Gmina Turośń Kościelna, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, zrealizuje sześć zadań inwestycyjnych. 550 tys. zł dotacji umożliwi opracowanie dokumentacji projektowych odcinków dróg o łącznej długości prawie 4,5 km. Całkowita planowana wartość inwestycji to 600 tys. zł.

 • RFRD.jpg

  Dofinansowanie z RFRD

  Gmina Turośń Kościelna otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 1 mln zł na przebudowę odcinka ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej.

 • [15.12.2022] Umowy ROR-14.JPG

  Dotacja na przebudowę drogi

 • IMG_3204 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG

  Z korzyścią dla mieszkańców

  Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Szkolnej w Turośni Dolnej i ul. Słonecznej w Baciutach. Wartość obu inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego 2.096.794,33 zł pochodziło z budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • IMG_2636 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG

  Otwarcie świetlicy w Borowskich Michałach

  Dobiegły końca prace związane z rozbudową świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach. 23 października br. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

 • IMG_5745.JPG

  Niewodnica Kościelna z nową drogą

  Dobiegła końca jedna z największych inwestycji drogowych na terenie gminy. 20 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie ul. Chmielnej w Niewodnicy Kościelnej, która ma nową nawierzchnię z polbruku.

 • _TR65896.jpg

  POWWP 2022 – dotacja dla Gminy Turośń Kościelna

  To piąte dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. Dotacja w wysokości 25 tys. zł umożliwi zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej.

 • IMG_5419.JPG

  Oddana do użytku

  Biegnąca przez wieś Dołki, wcześniej brukowo-żwirowa, dziś z nawierzchnią bitumiczną. Mowa o nowej, wyremontowanej drodze powiatowej nr 1555B, której uroczyste otwarcie odbyło się 14 czerwca br.

 • IMG_1703.JPG

  Zabytkowa Kaplica pw. św. Barbary w Baciutach została wyremontowana

  Z końcem października br. zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Baciutach. Osiemnastowieczna budowla, początkowo grekokatolicka, po 1839 r. prawosławna, należy do parafii św. Mikołaja w Topilcu. Kaplicą od lat opiekują się mieszkańcy okolicznych wsi.

Powrót na początek strony