Uchwały

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

 Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Turośń Kościelna oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/208/2021 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 30 września 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/2021 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 30 września 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/312/2022 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

UCHWAŁA NR XXXI/254/2022 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

UCHWAŁA NR XXVI/208/2021 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwały

Powrót na początek strony