Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.(Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty: WNIOSEK

Opłaty:
Wniosek – opłata skarbowa 30 zł (do pięciu stron wypisu z planu), 50 zł (powyżej pięciu stron wypisu z planu), 20 zł za każdy wyrys z planu
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 25
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:
  • osobiście lub przez pełnomocnika
  • listownie

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony