Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Projekty mogą dotyczyć, m.in. ochrony i promocji zdrowia, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki. Oferty można składać do 18 maja br.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony