INFORMACJAw sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 149) oraz mając na uwadze coraz większą liczbę zakażeń COVID-19, wprowadzone zostały ponowne ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Dlatego też przede wszystkim prosimy wszystkich petentów, aby zdecydowanie ograniczyć wizyty osobiste w urzędzie, jeśli jakieś sprawy nie są pilne i niezbędne zalecamy odłożyć ich realizację na przyszłość.

Apelujemy także aby w miarę możliwości załatwiać sprawy urzędowe drogą internetową za pomocą ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej, a także skrzynki podawczej znajdującej się w drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy.

Natomiast jeśli wizyta jest konieczna od dnia 28 stycznia 2022 r. niezbędne będzie umawianie się telefoniczne z konkretnym pracownikiem urzędu gminy na konkretny termin i godzinę w celu sprawnego załatwienia sprawy.

            W przypadku konieczności osobistego kontaktu z urzędem (szczególnie: zgłoszenia zgonu, złożenia wniosku lub odbioru dowodu osobistego) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 85 715 80 00. W przypadku sobót i niedziel zgłoszenia zgonów będą przyjmowane pod nr tel. 506 036 522.

            Szczegółowy wykaz telefonów i zakres zadań pracowników dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy

Bardzo prosimy o wyrozumiałość w dostosowaniu się do ponownych ograniczeń, których wprowadzenie oraz skuteczne przestrzeganie jest niezbędne w celu ograniczenia skali rozprzestrzeniania się pandemii oraz nieprzerwanego funkcjonowania Urzędu Gminy w Turośni  Kościelnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony