Unia Europejska

- Tablica informacyjna 072024.jpg

 logotyp ue.jpg

Projekt nr WND-RPPD.05.04.02-20-0013/23 pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0013/23-00 zawartej w dniu 22.09.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok, 

Gmina Choroszcz, 

Gmina Czarna Białostocka, 

Gmina Dobrzyniewo Duże, 

Gmina Juchnowiec Kościelny, 

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl, 

Gmina Turośń Kościelna.

 

Cel projektu:

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w BOF.

 

Okres realizacji projektu:

30.10.2019 r. – 31.12.2023 r.

 

Krótki opis projektu:

Projekt będzie obejmował zamontowanie na/w 31 budynkach instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, m.in. ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na terenie 8 gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Efektami realizacji projektu będzie m.in. zmniejszenie ilości zużytej energii ze źródeł konwencjonalnych, ograniczenie emisji do powietrza nie tylko gazów cieplarnianych takich jak CO2, ale także tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, czyli zanieczyszczeń, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców BOF. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości środowiska, w szczególności jakości powietrza. Rozwiązania te przyczynią się również do stabilności energetycznej gmin BOF. Instalacje OZE spowodują częściowe uniezależnienie od źródeł konwencjonalnych.

 

Koszty realizacji projektu:

Ogółem: 6 959 694,20 PLN

Kwalifikowalne: 6 862 166,94 PLN

Dofinansowanie: 5 832 841,81 PLN

 

Koszty w podziale na Partnerów:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ogółem: 101 742,00 PLN

Kwalifikowalne: 101 742,00PLN

Dofinansowanie: 86 480,70 PLN

Miasto Białystok

Ogółem: 3 034 390,41 PLN

Kwalifikowalne: 3 027 603,77 PLN

Dofinansowanie: 2 573 463,18 PLN

Gmina Choroszcz

Ogółem: 344 201,62 PLN

Kwalifikowalne: 321 814,52 PLN

Dofinansowanie: 273 542,34 PLN

Gmina Czarna Białostocka

Ogółem: 724 738,22 PLN

Kwalifikowalne: 719 900,00 PLN

Dofinansowanie: 611 914,99 PLN

Gmina Dobrzyniewo Duże

Ogółem: 517 058,95 PLN

Kwalifikowalne: 517 058,95 PLN

Dofinansowanie: 439 500,09 PLN

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Ogółem: 339 668,81 PLN

Kwalifikowalne: 276 153,51 PLN

Dofinansowanie: 234 730,47 PLN

Gmina Łapy

Ogółem: 430 377,00 PLN

Kwalifikowalne: 430 377,00 PLN

Dofinansowanie: 365 820,45 PLN

Gmina Supraśl

Ogółem: 1 283 930,00 PLN

Kwalifikowalne: 1 283 930,00 PLN

Dofinansowanie: 1 091 340,49 PLN

Gmina Turośń Kościelna

Ogółem: 183 587,19 PLN

Kwalifikowalne: 183 587,19 PLN

Dofinansowanie: 156 049,10 PLN

 

Budynki użyteczności publicznej, które zostaną wyposażone w odnawialne źródła energii w ramach projektu:

 • Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2;
 • Przedszkole Samorządowe nr 81 przy ul. Brzoskwiniowej 8 w Białystoku;
 • Przedszkole Samorządowe nr 82 przy ul. Zbigniewa Herberta 63 w Białystoku;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 przy ul. Pietrasze 29 w Białystoku;
 • Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Palmowej 28 w Białystoku;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Polowej 7/1 w Białystoku;
 • Szkoła Podstawowa nr 52 przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białystoku;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Magnoliowej 13 w Białystoku;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Pułaskiego 25 w Białystoku;
 • V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 w Białystoku;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Strażackiej 25 w Białystoku;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Porzeczkowej 11 w Białystoku;
 • Świetlica wiejska w Izbiszczach w Gminie Choroszcz;
 • Świetlica wiejska w Konowałach w Gminie Choroszcz;
 • Świetlica wiejska w Pańkach w Gminie Choroszcz;
 • Świetlica wiejska w Zaczerlanach w Gminie Choroszcz;
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 1 w Czarnej Wsi Kościelnej w Gminie Czarna Białostocka;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. B. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej;
 • Przedszkole "Kraina Marzeń" przy ul. Torowa 26 w Czarnej Białostockiej;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej 5 w Fastach w Gminie Dobrzyniewo Duże;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Szkolnej 14 w Dobrzyniewie Dużym;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Pogodnej 107 w Nowym Aleksandrowie w Gminie Dobrzyniewo Duże;
 • Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym;
 • Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym;
 • Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie w Gminie Łapy;
 • Przedszkole Samorządowego nr 2 przy ul. Cmentarnej 23 w Łapach;
 • Urząd Miejski w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58;
 • Szkoła Podstawowa w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 1;
 • Przedszkole Samorządowe przy ul. Leszczynowej 14/1 w Grabówce w Gminie Supraśl;
 • Świetlica wiejska w Turośni Kościelnej;
 • Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej.

Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej

Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach

Unia Europejska

Powrót na początek strony