Inwestycje 2015 r.

Kolejny rok w inwestycjach za nami. Pomimo że rok 2015 był okresem przejściowym pomiędzy okresami programowania unijnego, Gminie udało się zrealizować szereg inwestycji. Poniżej najważniejsze:

 
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

W mijającym roku w wyniku przeprowadzonych przetargów udało się wybudować 2085 m sieci wodociągowej i 433 m sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej inwestycji możliwe było m .in. odłączenie starej i wysłużonej hydroforni znajdującej się w budynku po byłej szkole w Czaczkach Małych, oraz zasilenie w wodę pięciu miejscowości z wodociągu Gminy Suraż. Ponadto uzbrojono działki budowlane na ul. Wysokie w Turośni Kościelnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 310 tys. złotych.

 
Montaż wiat przystankowych

Za kwotę 8 tysięcy złotych ustawiono wiaty przystankowe w Trypuciach i Zawadach. Powyższe działanie poprawi komfort i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży szkolnej oczekujących na autobus.

 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz mieszkańców zamontowała 24 lampy oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty, Czaczki Małe, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Zalesiany, Tołcze, Trypucie, Iwanówka, Turośń Kościelna, Piećki. Wartość rozbudowanego oświetlenia ulicznego wyniosła ponad 58 tys. złotych.

 
Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna

W maju tego roku dokończono rozpoczętą w 2014r. inwestycję polegająca na modernizacji systemu centralnego ogrzewania w remizach strażackich. W pięciu remizach zostały zamontowane pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wykonanie prac było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w kwocie 433 882 zł.

 
Wyposażenie szkół

W roku bieżącym zakupiono nowy kocioł gazowy do centralnego do Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej. Zadanie zrealizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi, które pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na działania termomodernizacyjne na terenie swojej działalności. Całkowita wartość dostarczonego i zamontowanego kotła wyniosła 21 894 zł (w tym dofinansowanie ponad 18 000 zł). Ponadto ze środków własnych zakupiono zmywarkę do Samorządowego Przedszkola w Turośni Kościelnej.

 

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna

tablica unijna 30x50.jpg

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna

Beztytuu.png

Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna

Niaskoemisyjna.jpg

Inwestycje 2015 r.

Powrót na początek strony