Inwestycje 2014 r.

Droga na lata
Z Niewodnicy Kościelnej do Trypuć można przejechać nową, wygodną i bezpieczną drogą, która uroczyście została otwarta 27 października 2014 r. Oficjalnego otwarcia dokonali: Maciej Żywno Wojewoda Podlaski, Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Marek Jędrzejewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna oraz Piotr Borsukiewicz przedstawiciel wykonawcy. Przebudowę drogi dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bepieczeństwo -Dostępność - Rozwój oraz budżetu samorządu powiatowego i gminnego.

 IMG_6532.JPGIMG_6532.JPGIMG_6532.JPGIMG_6532.JPGIMG_6532.JPGIMG_6532.JPGIMG_6532.JPG

 Symboliczne otwarcie
27 października br. w Turośni Kościelnej uroczyście otwarto zbiornik małej retencji "Turośń" na rzece Turośniance. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Województwa Podlaskiego, gminy oraz  księża. Przecięcia wstęgi  dokonali: Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Grzegorz Jakuć Wójt Gminy Turośń Kościelna, Bogdan Mularczyk  Przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna, Adam Czarnecki przedstawiciel wykonawcy oraz Izabela Dryl Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Zbiornik w Turośni Kościelnej zajmuje powierzchnię ok. 11 hektarów. Jego pojemność to 94500 m ³. Długość zapory wynosi 140 m. Starania o powstanie tego zbiornika podjęto kilkanaście lat temu, jednak skomplikowany proces wykupu gruntów przez wiele lat stał na przeszkodzie do ukończenia inwestycji. Dopiero rok temu gmina zakończyła cały proces związany z pozwoleniem na budowę i firma zewnętrzna mogła rozpocząć rozkopywanie terenów wokół rzeki Turośnianki.  Inwestycja kosztowała prawie 3 mln zł. Pieniądze na wykonanie zbiornika w całości pochodzą ze środków zewnętrznych. Gmina Turośń Kościelna poniosła  koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i wykupem gruntów. Otwarcie zalewu miało charakter czysto symboliczny i nie wiązało się z dopuszczeniem do użytkowania. W tych dniach firma wykonująca inwestycję, zakończyła prace budowlane , a próbne napełnienie zbiornika wodą, było powodem zorganizowania przez gminę uroczystości otwarcia. 

IMG_8422.JPGIMG_8422.JPG

Prace idą pełną parą
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wójta Grzegorza Jakucia  jest już nawierzchnia z kostki betonowej na ulicy Łąkowej w Niewodnicy, kończą się pra ce przy budowie chodników i zjazdów na posesje. Ekipy zrywają także warstwę nawierzchni nieutwardzonej na drodze Niewodnica Kościelna – Trypucie. To efekt podpisanej umowy z Powiatem Białostockim na budowę dróg w ramach rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. /przebudowa drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Trypucie, ul. Łąkowej i drogi do Minc. Wartość całkowita inwestycji wynosi   - 2.303.935,40 zł, prace mają się zakończyć 30.09.2014r.

inwestycje2014220.JPGinwestycje2014220.JPG

Zaczęli od rozbiórki
 
Z dnia na dzień znika stary budynek świetlicy wiejskiej w Barszczówce. Robotnicy rozbierają dach , ściany i podłogi, ponieważ na tej działce gminnej powstanie  nowoczesna , funkcjonalna świetlica służąca mieszkańcom okolicznych wsi do organizowania spotkań integracyjnych, czy różnych warsztatów rękodzielniczych.  Umowa podpisana z wykonawcą : Zakład Budowlano- Instalacyjny Grzegorz Ozorowski”, zakłada, że nowy budynek gotowy będzie do końca listopada 2014r.

inwestycje2014920.JPG

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach – I etap
 
To kolejna niezwykle ważna i potrzebna mieszkańcom gminy Turośń Kościelna inwestycja. Za kwotę 1.649.519,79 zł będzie przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Baciutach. Oprócz nowoczesnej instalacji technicznej powstaną także dwa potężne zbiorniki wyrównawcze, które jak widać na zdjęciu będą postawione na bardzo solidnej konstrukcji żelbetonowej. Termin zakończenia przebudowy – 29.08.2014  r.

 inwestycje2014520.JPG

Nowy wodociąg
 
Za kwotę ponad 53.000 zł. gmina rozbudowała  sieć wodociągową rozdzielczą oraz  sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej ul. Klonowa.
 
Wykonawca prac był „Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski” z Łap.
 
 
 
 
Cieplej w remizach


Przeszedł pozytywną weryfikację wniosek gminy Turośń Kościelan dotyczący podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy. Mówiąc wprost, gminie udało się pozyskać 85% dofinansowania na docieplenie budynków należących do OSP i wymianę w nich instalacji centralnego ogrzewania na nowocześniejsze i bardziej wydajne. Wartość całkowita programu wynosi  605 845,23 zł (w tym dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013 Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w wys. 514.968,44 zł –85%). Termin zakończenia – 29.05.2015  r.; rozpoczęcie procedur przetargowych wrzesień 2014.

inwestycje20141020.JPG


Umowa na internet szerokopasmowy podpisana
 
W czerwcu po wielu miesiącach starań wójt podpisał umowę na budowę sieci internetu na terenie gminy. W ramach programu „Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim.” Powstanie sieć  z której na razie będą mogły korzystać osoby dobrane specjalnym programem. Jak podkreśla wójt dzięki budowie nadajników o dużym zasięgu nic nie stoi na przeszkodzie aby włączyć darmową sieć dla wszystkich mieszkańców ale to dopiero po realizacji warunków wynikających z programu Internet w Twoim zasięgu. Wartość całkowita inwestycji  – 3.137.483,98  zł (w tym dofinansowanie w ramach POIG 2007-2013 Działanie 5 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – 100%).Termin zakończenia – 31.12.2015r.
 
 
 
Nie ma śladu po mogilniku
 
Przy ostatnich pracach porządkowych zastaliśmy pracowników firmy, która wygrała przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów chemicznych na działce  we wsi Baciuty. Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogilnika kosztowała 182.520,00 zł (w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 80%). Wykonawca prac była spółka: MPO z Białegostoku.

 inwestycje2014720.JPG

Ruszyła budowa zalewu


Po kilkunastu latach starań, w tym roku ruszyła budowa zalewu retencyjnego w Turośni Kościelnej. Prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę były wyjątkowo trudne i skomplikowane. Zbiornik o powierzchni 11 ha położony jest w większości na gruntach należących do osób prywatnych i proces wykupienia gruntów od kilkudziesięciu właścicieli zajął najwięcej czasu. Jednak to co zdaniem niektórych było nie możliwe udało się w tym roku zakończyć prawomocnym pozwoleniem na budowę i dzięki temu wykonawca już rozpoczął kopanie. Zgodnie z umową inwestycja ma się zakończyć w listopadzie 2014r. Wykonawca jest konsorcjum   Usługi Transportowe, Budowa Dróg Roboty Ziemne Zdzisław      Czarnecki,  Partner Konsorcjum:   Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Adam Czarnecki z Kolonia Porosły 54A., 16-070 Choroszcz. Wartość inwestycji wynosi :  2.959.856,38 zł.

inwestycje2014320.JPG

Inwestycje 2014 r.

Powrót na początek strony