Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w miejscowości Czaczki Wielkie”


- dofinansowano z programu: Fundusz Dróg Samorządowych,

- wartość dofinansowania: 586.909,95 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 1.789.839,38 zł.

- termin realizacji: 26.09.2019 – 19.07.2019

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 775mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej. W ramach zadania przebudowano dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma SOLIDMAT Mateusz Regucki z Zabłudowa.

 Zdjęcie inwestycji w Czaczkach

 

„Przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej”

 

- dofinansowano z programu: Fundusz Dróg Samorządowych,

- wartość dofinansowania: 370.647,98 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 806.108,95 zł,

- termin realizacji: 14.11.2019 – 14.05.2020

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 706mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, przebudowano skrzyżowanie i wykonano odwodnienie liniowe. Wykonawcą robót była firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

 Zdjęcie tablicy z Niewodnicy Koryckiej

„Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej”


- dofinansowano z programu: Fundusz Dróg Samorządowych,

- wartość dofinansowania: 409.521,81 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 864.700,00 zł.

- termin realizacji: 14.11.2019 – 02.04.2020

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 466mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesje. Wykonawcą robót była firma SOLIDMAT Mateusz Regucki z Zabłudowa.

 Zdjęcie tablicy z Turośni Kościelnej

Fundusz Dróg Samorządowych

Powrót na początek strony