Dotacja na przebudowę drogi

15 grudnia 2022 r. Grzegorz Jakuć - wójt gminy zawarł umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej przez miejscowość Barszczówka. Otrzymane wsparcie w wysokości 1.868.046 zł to środku z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Inwestycja, której całkowita wartość oszacowano na kwotę prawie 3 mln zł obejmuje: m. in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów indywidualnych na posesje, odwodnienia korpusu drogowego i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Przebudowany odcinek drogi nie tylko poprawi bezpieczeństwo i estetykę miejscowości, ale także stworzy doskonały ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą wojewódzką, a wykonanym w ramach inwestycji kolejowej wiaduktem i miejscowością Baciuty.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Barszczówce.   

 

Kamil Tomasz Dobrzyński

red. Agnieszka Popławska

zdjęcia: UMWP/podlasie.eu

Powrót na początek strony