Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 W PSZOK zbierane są następujące odpady komunalne:

 • papier i makulatura,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe (tzw. Tetra Paki),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (2m3 / rocznie),
 • zużyte opony (samochody osobowe i motocykle),
 • odpady zielone, (0,1 m3/rocznie)
 • ubrania i tekstylia

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Turośń Kościelna dostarczane do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości, którzy wnoszą na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami.

 

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń.

 

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe, 
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe

lokalizacja pszok.jpg

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Powrót na początek strony