O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej jest samorządową instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukacją kulturalną. Jego wielokulturowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wraz z samorządem gminnym oraz we współpracy ze środowiskiem lokalnym podejmujemy zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy.

Przez Gminny Ośrodek Kultury promujemy i reklamujemy gminę. Organizujemy imprezy kulturalne oraz działamy na rzecz rozwoju regionu.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej funkcjonuje jedna biblioteka publiczna – Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się przy ul. Lipowej 109 w Turośni Kościelnej oraz jej Filia, znajdująca się w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej.

Dzięki działalności pracowników GOK-u oraz aktywnej społeczności lokalnej Gminny Ośrodek Kultury rozwija, tworzy i przekazuje wartości będące świadectwem autentycznego życia kulturowego. Uczy wrażliwości na piękno, udostępnia wiedzę o sztuce, uczy jej rozumienia i właściwego odbioru. Rozwija zainteresowania amatorską twórczością artystyczną oraz zapewnia opiekę nad twórcami sztuki ludowej i folkloru z terenu gminy.

Miłośnikom integracji na świeżym powietrzu i entuzjastom radosnych form spędzania wolnego czasu, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej zapewnia szereg imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-16.00

Dyrektor - Maria Busłowska, tel.576-950-640, e-mail: biuro@gok.turosnkoscielna.pl,

Sekretariat - tel. 515-950-103, e-mail: promocja@gok.turosnkoscielna.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

Godziny pracy:

poniedziałek 10.00-18.00

wtorek 10.00-18.00

środa 10.00-18.00

czwartek 10.00-18.00

piątek 10:00-18:00

tel. 85-307-06-29, e-mail: biblioteka@gok.turosnkoscielna.pl

BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej:bip.gok.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/

Powrót na początek strony