Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.09.2021 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Niewodnica Korycka

Powrót na początek strony