Projekt - Gmina Turośń Kościelna gminą bez barier

Gmina Turośń Kościelna realizuje projekt pn. „Gmina Turośń Kościelna gminą bez barier” w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

nagłowekprojekt.png

Celem ww. projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Turośń Kościelna dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

W ramach przedsięwzięcia planuje się szereg działań, w tym m.in. oznakowanie miejsc parkingowych, zakup krzesła ewakuacyjnego, dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy dostosowanie stron internetowych.

Termin realizacji: 30.06.2023 r. Kwota dofinansowania: 99.800,00 zł (100%).

logoPFRON.png

Aktualności

Powrót na początek strony