Informacja ws. zmiany minimalnych wymagań instalacji fotowoltaicznych

Informacja

 

W minimalnych wymaganiach stawianych instalacjom fotowoltaicznym montowanym w ramach umów grantowych realizowanych w Gminie Turośń Kościelna podano, że falowniki powinny mieć maksymalną sprawność nie mniejszą nić 98 %. W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców, aby do budowy instalacji elektrycznych dopuścić inwertery współpracujące z optymalizatorami mocy (takie falowniki, o mocy znamionowej rzędu kilku kW, najczęściej mają mniejszą sprawność), została obniżona wartość tego parametru na 97,5 %.

 

Reasumując, w minimalnych wymaganiach dotyczących inwerterów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych było:

„d. sprawność maksymalna ≥ 98 %;”

 

zmienia się na:

„d. sprawność maksymalna ≥ 97,5 %.”

 

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

 

 

                                                                       Grzegorz Jakuć

Wójt Gminy Turośń Kościelna 

 

Powrót na początek strony